Lechthaler and Powell
Family History

Including Associated Families: Friedel, Supcoe, North, Brand, Hood, and Ell.

Johan van "Johannes" Swinderen

Johan van "Johannes" Swinderen

Male 1627 - 1670  (43 years)

Personal Information    |    Media    |    Notes    |    Sources    |    All

 • Name Johan van Swinderen 
  Nickname Johannes 
  Born 27 Jan 1627  Deventer, Overijssel, Netherlands Find all individuals with events at this location  [1, 2
  Gender Male 
  Baptism 18 Feb 1627  Deventer, Overijssel, Netherlands Find all individuals with events at this location  [1, 3
  _UID 56DC9A2A9B14A04EAC2FD83006D25181204A 
  Buried Mar 1670  Martinikerk, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location  [4
  Died 24 Mar 1670  Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location  [1, 2
  Person ID I9585  Lechthaler/Powell Genealogy
  Last Modified 8 Apr 2020 

  Father Jacob van Swinderen,   b. 31 Mar 1596, Zutphen, Gelderland, Netherlands Find all individuals with events at this location,   d. 12 Aug 1638, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location  (Age 42 years) 
  Mother Francina "Francijntje, Benninckx" Benninck,   b. Est 1600, Goch, North Rhine-Westphalia, Germany Find all individuals with events at this location,   d. From 29 Jul 1630 to 22 Mar 1634, Netherlands Find all individuals with events at this location  (Age ~ 30 years) 
  Married 13 Nov 1625  Deventer, Overijssel, Netherlands Find all individuals with events at this location  [5, 6
  _UID DB9825E67DA9344F8564AB4E98C0D8A3DC99 
  Family ID F3698  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Wijtzia Nunninckhof,   b. Abt 1630, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location,   d. 2 Aug 1660, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location  (Age ~ 30 years) 
  Married 26 Jun 1649  Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location  [1, 2, 7
  _UID 4CE36EC4CB03484AA96949FD30A6ECF4CF60 
  Children 
   1. Francina van Swinderen,   b. 20 May 1650, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location,   d. 19 Jul 1650, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location  (Age 0 years)
   2. Suzanna van Swinderen,   b. 22 Jun 1651, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location,   d. 16 Jun 1655, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location  (Age 3 years)
   3. Francina van Swinderen,   b. 21 Oct 1653, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location
   4. Jacob van Swinderen,   b. 6 Nov 1655, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location,   d. 21 Dec 1656, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location  (Age 1 years)
   5. Albert Hendrik van Swinderen,   b. 24 Sep 1657, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location,   d. 1699, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location  (Age 41 years)
   6. Jacob van Swinderen,   b. 18 May 1660, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location,   d. 11 Aug 1661, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location  (Age 1 years)
  Last Modified 29 Sep 2021 
  Family ID F3512  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Henrica van Swinderen 
  Married 11 Jul 1663  Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location  [1, 2, 8
  _UID D1C932C93B08834187224D6F073256D4649C 
  Children 
   1. Wytzia van Swinderen,   b. 11 Nov 1663, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location,   d. Bef 1686, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location  (Age < 22 years)
   2. Jacob van Swinderen,   b. 17 Nov 1664, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location,   d. 7 Dec 1666, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location  (Age 2 years)
   3. Agneta van Swinderen,   b. 2 Aug 1666, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location,   d. 16 Jun 1667, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location  (Age 0 years)
   4. unknown van Swinderen,   b. 26 Jun 1668, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location,   d. 28 Jun 1668, Groningen, Groningen, Netherlands Find all individuals with events at this location  (Age 0 years)
  Last Modified 29 Sep 2021 
  Family ID F3699  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Johan Swinderen Baptism in Deventer Church Book
  Johan Swinderen Baptism in Deventer Church Book
  Johan van Swinderen & Wijtzia Nunninckhof Marriage in Groningen Church Book
  Johan van Swinderen & Wijtzia Nunninckhof Marriage in Groningen Church Book
  Johan van Swinderen & Henrica van Swinderen Marriage in Groningen Church Book
  Johan van Swinderen & Henrica van Swinderen Marriage in Groningen Church Book
  Johan & Wijtzia van Sinderen Tombstone in Martinikerk, Groningen
  Johan & Wijtzia van Sinderen Tombstone in Martinikerk, Groningen

 • Notes 
  • "Genealogy of Swinderen, Swinderen Marees, and Swinderen Rehden" has the marriage to Henrica van Swinderen taking place in Diemen, North Holland, Netherlands. I found a Groningen marriage record and assumed the book might be incorrect or possibly they had two marriage ceremonies.
   ---

 • Sources 
  1. [S1059] Genealogy of Swinderen, Swinderen Marees, and Swinderen Rehden, C.J. Polvliet, ('s-Gravenhage, 1889), https://books.google.com/books?id=1nloAAAAcAAJ., page 12-14.
   III. Mr. Johan van Swinderen, geboren te Deventer 27 Januari 1627, werd 24 Januari 1643 ingeschreven als student te Groningen en op 22 Mei 1647 te Leiden, alwaar hij 23 Maart 1649 promoveerde tot doctor in de beide rechten, op eene dissertatie getiteld: de acquisitione fructuum et impensarum deductione. Hij verkreeg 22 April 1650 het gewoon, en 14 Maart 1666 het groot burgerrecht te Groningen, werd raad en fiskaal van de Aduarder zijlen, in 1669 gezworene te Groningen en overleed 24 Maart 1670. Hij is twee malen gehuwd geweest. Eerst huwde hij te Groningen 26 Juni 1649 met Wytzia Nunninckhof, dochter van Albert Hendrik en van Suzanna Reneman, die 2 Augustus 1660 overleed; daarna hertrouwde hij in 1663 te Diemen met Henrica van Swinderen.

   Uit het eerste huwelijk sproten zes, uit het tweede vier kinderen, vermoedelijk allen te Groningen geboren.

   translation
   III. Mr. Johan van Swinderen, born in Deventer January 27, 1627, was registered January 24, 1643 as a student in Groningen and on May 22, 1647 in Leiden, where he obtained his doctorate in both rights on March 23, 1649, on a dissertation entitled: the acquisitione fructuum et impensarum deductione. He obtained ordinary April 22, 1650, and March 14, 1666 the great civil law in Groningen, became a counselor of the Aduarder side, sworn in Groningen in 1669 and died March 24, 1670. He was married twice. He first married in Groningen on 26 June 1649 to Wytzia Nunninckhof, daughter of Albert Hendrik and Suzanna Reneman, who died on 2 August 1660; then he remarried in 1663 in Diemen to Henrica van Swinderen.

   Six sprouted from the first marriage, from the second four children, presumably all born in Groningen.

  2. [S1200] Geslachtslijst van de familie van Swinderen, Theodorus Swinderen, (1850), https://books.google.com/books?id=HhVOAAAAcAAJ., pg 11 - 12.
   14 Johan van Swinderen geboren binnen Deventer den 27 Januarij 1627 is door zijnen vader te Groningen op de Akademie gebragt en is hier als student ingeteekend den 24 Januarij 1643 als Daventriensis, Philosophiae studiosus Joannes a Swinderen, en is den 23 Maart 1649 na publiek gehoudene defensie van eene Dissertatie de aeguisitionefructuum et impen sarum deductione, te Leiden tot Doctor in de beide regten gepromoveerd, daarop getrouwd den 26 J unij 1649 met Wijtzia Nunninckhof te Groningen enin de Akerk van Dom Piccard gecopuleerd, heefi den 22 Aprilî 1650 het gewone borgerregt, en, na de scheiding van dit, ten gevolge der Raadsresolutie van den 14 Maart 1666 in klein of gewoon en in groot of volle borgerregt, - dat de vrijheid gaf om te connen adspirerentot bediening van allerhande ambten en officien in politie en justicie - op dien dag ook dit laatste in Groningen gewonnen, is geworden Raad en Fiscaal van' t Collegie der Schepperen van de Aduarderzijlen en in 1669 Gezworen dezer stad. Uit het eerste huwelijk zijn geboren drie dochters en drie zoons, die sub No. 17 - 22 voorkomen. Johan van Swinderen is (nadat Wijtzia Nunninckhof op den 2 Augustus 1660 was gestorven) wederom in 't jaar 1663 inden echt gegaan met deszelfs nicht Henrica van Swinderen (*), en zijn te Diemen bij Amsterdam door den Eerw. Dom. van Noord gecopuleerd. Uit dit huwelijk zijn gesproten twee dochters en twee zoons diesub No. 23 - 26 voorkomen en is den 24 Maart 1670 gestorven.

   Van dezen Johan van Swinderen berusten naar het mij, uit vergelijking der schrijfhand in het Album met het handschrift, dat ik bedoel, voorkomt, vele eigenhandige aanteekeningen nopens familiegebeurtenissen, onder O. de Rehden van Swinderen, van welke ik hier veel gebruik heb gemaakt, voor den tekst van No. 4 tot en met No. 26 in den tekst.

   (*) Van wien deze Henrica van Swinderen eene dochter is geweest, heb ik nergens kunnen ontdekken; want ik vinde haren naam op geene der geschreven geslachtlijsten, die ik heb mogen zien. - Vermoedelijk is het eene dochter geweest van Johannes van Swinderen, No. 3 of van Hendrik van Swinderen, No. 5 zeker ten minste uit den Hollandschen tak der familie, daar zij te Diemen getrouwd zijn.

   translation
   14 Johan van Swinderen born in Deventer on 27 January 1627 was brought to the Akademie by his father in Groningen and was registered here as a student on 24 January 1643 as Daventriensis, Philosophiae studios Joannes a Swinderen, and was on 23 March 1649 after public defense. from a Dissertation de aeguisitionefructuum et impen sarum deductione, promoted to Doctor in both regs in Leiden, married thereafter on 26 January 1649 to Wijtzia Nunninckhof in Groningen and copied in the Akerk of Dom Piccard, on 22 April 1650 the ordinary borgerregt, and , after the separation of this, as a result of the Council Resolution of March 14, 1666, in small or ordinary and in large or full security, - which gave the freedom to conspirer to operate all kinds of offices and officers in police and justice - on that day the latter also won in Groningen, has become the Council and Fiscal of the Collegie der Schepperen of the Aduarderzijlen and in 1669 ad. From the first marriage are born three daughters and three sons, who sub No. 17 - 22. Johan van Swinderen (after Wijtzia Nunninckhof died on August 2, 1660) again went in the year 1663 with his niece Henrica van Swinderen (*), and were in Diemen near Amsterdam by Rev. Stupid. van Noord copulated. Two daughters and two sons diesub no. 23 - 26 and died on March 24 1670.

   Of these, Johan van Swinderen resigns to me, from comparing the writing hand in the Album with the handwriting that I mean, many personal notes on family events, among O. the Rehden van Swinderen, of which I have made extensive use of, for the text of No. 4 to 26 in the text.

   (*) Of whom this Henrica van Swinderen has been a daughter, I have not been able to find anything; for I did not find her name on any of the written genealogies that I was allowed to see. - Probably it was a daughter of Johannes van Swinderen, no. 3 or from Hendrik van Swinderen, no. 5 certainly at least from the Dutch branch of the family, since they are married in Diemen.

  3. [S1212] Netherlands, Overijssel Province, Church Records, 1542-1893, https://www.familysearch.org/search/collection/2037905.
   Nederlands Hervormd
   Deventer
   Dopen 1591-1637
   Img 306 of 440
   Year (A. - Anno) 1627
   the (der)18th Feb (Februari)
   Father (Vader) - Jacob van Swinderen
   Mother (Moeder) - Francina Benninckx
   Child (Lind) - Jan van Swinderen

  4. [S463] Miscellaneous website (website only cited once).
   Johan and Wijtzia van Sinderen tombstone in Groningen, Martinikerk
   as of 4/13/19 at http://www.redmeralma.nl/groningen_MK1.htm
   Groningen (Martinikerk), grafzerken

   [1571] ETEOSTICHON IN OBITUM SPECTATISSIMAE AC CASTISSIMAE MATRONAE WYTZIAE NUNNINCHOF, UXORIS, DUM VIVERET, VIRI CLARISSIMI ET DOCTISSIMI D. IOANNIS VAN SWINDEREN, I.U.D. ET CAUSSARUM PATRONI CONSULTISSIMI ET FACUNDISSIMI ANNUS NATALIS.

   ANNUS NATALIS / wIItzIa ter Denos bInIs MInVs egerat annos / non pLVres! pLVres VIVeret fata negant / ANNUS EMORTUALIS / at tV foeMIneI fVeras qVae gLorIa seXVs / LongIVs haVt poteras VIVere DebVeras.

   FRANC. E. N. IUNIUS I.U.D. ET REIPUBLICAE GRONINGANAE SENATOR.

   Crude translation of Latin:
   Eteostichon move in a highly pure embrace of AC mentor WYTZIAE NUNNINCHOF wife, who during his lifetime was distinguished man and learned John Van Swinderen, I.U.D. PATRONI and etiology of their best and most fluent birthday.

   Birthday / wIItzIa two, minus three to ten years, as did / did not plvra! plvra alive fates deny / year DEADLY / TV females FVERAM Those gLorIa SEXVS / LongIVs Havtti able to live DebVeras.

   Franc. E N JUNE I.U.D. And State Senator GRONINGANI.

   Dutch notes and references:
   Wapens: Rechts: Van Swinderen. Links: Een over een aanziende ossekop gaande keper. Helmteken: een vlucht, waartussen een naar boven gewende wassenaar, elke vleugel beladen met een dwarsbalk, waarop een ster.
   N.B. Grafnummer 18, vermoedelijk ten rechte [Koor] 28. Doctor Johan van Swinderen, eigenaar ... 1660. Grafboek. De W is klein geschreven en zal niet meegeteld moeten worden (als 10) bij het chronogram. Tekst staat onder wapen Nunninchof, ruimte onder wapen Van Swinderen bevat geen tekst. Wytzia Nunninchof, overleden Groningen 2 augustus 1660, vrouw van Johan van Swinderen. Zie: NAB, 1952, blz. 224. Franciscus Junius, raadsheer 1666. Zie: RAG, Regeringsboek. Afgebeeld: M. van Kruining, red., Ferwactende een frolike operstandinge (Groningen 2012) 19. Zie ook: Redmer Alma, 'De grafzerken in het koor van de Martinikerk', Bulletin Vereniging van Vrienden van de Martinikerk 17 (2000) 22-40, ald. 33. en dez., 'Een rondgang langs de grafzerken in het koor van de Martinikerk', Groninger kerken 28 (2011) 62-70, ald. 65. Hier als vertaling van het chronogram (als disticha en chronogram): Haar geboortejaar: DértIg Jáár, tWee Láger, zÍJn aan WÝtske / gegéVen Méér heeft nÍét het Lót - háár nog tóégestáán. / Haar overlijdensjaar: / gÍJ strekte áL het sChóne gesLáCht tot gLórIe, / sLeChts éVen: Lánger kón ge nÍét, - MóCht ge nÍet bestáán.323
   GDW, blz. 322, nr. [1571].

   crude translation - Dutch:
   Weapons: Right: Van Swinderen. Left: A twill that passes over a prominent oxhead. Helmet sign: a flight, between which an upward-looking waxman, each wing loaded with a crossbar, on which is a star.
   N.B. Grave number 18, presumably in court [Choir] 28. Doctor Johan van Swinderen, owner ... 1660. Grave book. The W is written small and will not have to be counted (as 10) with the chronogram. Text is under Nunninchof coat of arms, space under Van Swinderen's coat contains no text. Wytzia Nunninchof, deceased in Groningen August 2, 1660, wife of Johan van Swinderen. See: NAB, 1952, p. 224. Franciscus Junius, Counselor 1666. See: RAG, Government Book. Pictured: M. van Kruining, ed., Ferwactende a frolike operstandinge (Groningen 2012) 19. See also: Redmer Alma, 'The gravestones in the chancel of the Martini church', Bulletin Association of Friends of the Martini Church 17 (2000) 22- 40, ald. 33. and the like, "A tour of the gravestones in the chancel of the Martini Church", Groninger churches 28 (2011) 62-70, ald. 65. Here as a translation of the chronogram (as disticha and chronogram) : Her year of birth: DértIg Jáár, tWee Láger, his to WÝtske / givens More has not yet been done by her. / Her year of death: / you all stretched to the final, to the final, / Longer to no longer, - No more to exist.323
   GDW, page 322, no. [1571].

  5. [S1059] Genealogy of Swinderen, Swinderen Marees, and Swinderen Rehden, C.J. Polvliet, ('s-Gravenhage, 1889), https://books.google.com/books?id=1nloAAAAcAAJ., page 12.
   IIbis. Jacob van Swinderen, zoon van Johannes en Catharina Ketelaars, geboren te Zutphen 31 Maart 1596, overleden te Groningen 12 Augustus 1638, huwde met Françina Benninkx en had daarbij een zoon Johan, die volgt.

   translation
   IIbis. Jacob van Swinderen, son of Johannes and Catharina Ketelaars, born in Zutphen March 31, 1596, died in Groningen August 12, 1638, married Françina Benninkx and had a son Johan, who follows.

  6. [S1277] Historical Center Overijssel, https://historischcentrumoverijssel.nl/.
   Married (Cop. - copulata - Latin) 13 Nov (Novemb) 1625 Jacob van Swinderen from (van) Zutphen tin smith (tinnegieter) to citizen? (aan poot?) Francina Bennincx lived in (wonen te) Goch.
   Jacob van Swinderen bridegroom (bruidegom)
   bride (sponsa) ? [beginning of word smudged]

   Found at:
   https://historischcentrumoverijssel.nl/archieven/?mivast=20&mizig=210&miadt=45&micode=0723&milang=nl&mizk_alle=0723&miview=inv2#inv3t2
   Collection: 0723 Retroacta burgerlijke stand (DTB) Deventer ( Stadsarchief Deventer )
   Sub-collection: Gericht
   Sub collection: Ondertrouw- en trouwboeken voor alle gezindten, 1591-1811
   Sub collection: 156 1624 Jan. 3-1651 Jan. 26
   Image: nl-dvsa_0723_156_0023.jpg

  7. [S1061] AlleGroningers - All Groningers website (Netherlands), http://www.allegroningers.nl/.
   Bron: Registraties vóór 1811
   Soort registratie: trouwakte (tot 1811)
   (Akte)datum: 26-06-1649
   Plaats: Kerkelijke gemeente - Groningen
   Soort akte: huwelijk
   Bruidegom: Johannes van Swinderen
   Bruid: Witia Nunninckhof
   Bronvermelding: Ondertrouwboek 1646-1649, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 164, blad 115v
   Gemeente: Kerkelijke gemeente - Groningen

   Transcription/translation:
   Saturday (Saturni) the (de) 26 May (Maÿ) 1649
   9) Johannes van Swinderen doctor of law for whom the l. Jurgen Comments as swager the honor and deuchtrijcke daughter (der rechten doctor voor wien de l. Jurgen Comments als swager de eer en deuchtrijcke dochter) Witia Nunninckhof for which the Lieutenant Albert Hendrik Nunninckhof as cavalry father (waarvoor de Lieutenant Albert Hendrik Nunninckhof als vader cavalerie)

   As of 4/12/19 record image at:
   https://images.memorix.nl/gra/download/fullsize/1bf2f9f1-8749-fbb8-9dad-c3b3c2ab812a.jpg

  8. [S1061] AlleGroningers - All Groningers website (Netherlands), http://www.allegroningers.nl/.
   Bron: Registraties vóór 1811
   Soort registratie: trouwakte (tot 1811)
   (Akte)datum: 27-06-1663
   Plaats: Kerkelijke gemeente - Groningen
   Soort akte: registratie
   Bruidegom: Johan van Swinderen
   Diversen: der beiden rechten doctor
   Bruid: Henrica van Swinderen
   Diversen: juffrouw
   Bronvermelding: Ondertrouwboek 1661-1668, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 168, blad 42v
   Gemeente: Kerkelijke gemeente - Groningen

   Transcription/translation:
   Saturday (Saturni - Latin) the (den) Jul (Julÿ) 1663
   Per certificate (P. - per attestatie) 11 Jul (Julÿ)
   1) Johan van Swinderen both law doctor and Miss (der beiden rechten doctor en juffer) Henrica van Swinderen for which Mr. Taeleman Roelof Helprichs (waarvoor de heer taeleman Roelof Helprichs)

   As of 4/12/19 record image at:
   https://images.memorix.nl/gra/download/fullsize/13130e15-c755-f9b6-d458-a1124f9e8432.jpg


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Maintained by Don Lechthaler.